Tình yêu của bạn với công việc đang làm, bạn có thấy vui khi mỗi ngày có thêm deadline?

  1. Hướng nghiệp

  2. Thấu Ngành Hiểu Nghề

Từ khóa: 

hướng nghiệp

,

thấu ngành hiểu nghề

Deadline nhiều ai mà thích nổi. Công việc rồi thì cũng phải chấp nhận thôi, mình thấy công việc nào cũng vậy khi mà làm quen và làm 1 thời gian dài thì chắc chắn không tránh khỏi sự chán nản, mệt mỏi. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn có tình yêu thích với công việc thì bạn sẽ vẫn cố gắng còn nếu bạn làm công việc không phải sở trường, cũng không phải niềm yêu thích thì càng làm có thể sẽ càng muốn từ bỏ.

Trả lời

Deadline nhiều ai mà thích nổi. Công việc rồi thì cũng phải chấp nhận thôi, mình thấy công việc nào cũng vậy khi mà làm quen và làm 1 thời gian dài thì chắc chắn không tránh khỏi sự chán nản, mệt mỏi. Nhưng nếu ngay từ đầu bạn có tình yêu thích với công việc thì bạn sẽ vẫn cố gắng còn nếu bạn làm công việc không phải sở trường, cũng không phải niềm yêu thích thì càng làm có thể sẽ càng muốn từ bỏ.