Làm thế nào để nhịn cười trong các tình huống cấp bách?

  1. Kỹ năng mềm

Trong lúc thuyết trình chẳng hạn mà bạn buồn cười thì làm thế nào để nhịn và hoàn thành bài thuyết trình của mình? 
Từ khóa: 

kỹ năng mềm

nếu lỡ buồn cười quá tui thường hinh dung răng đang dính đầy rau thế là xong :v

Trả lời

nếu lỡ buồn cười quá tui thường hinh dung răng đang dính đầy rau thế là xong :v

Đó là điều không thể =))) cứ phọt cười thôi.