Sau covid sẽ là gì 110 năm nữa trở lại đây?

  1. Giáo dục

  2. Xã hội

Từ khóa: 

giáo dục

,

xã hội

Trong vòng 100 năm nữa tôi nghĩ sẽ có thảm họa liên quan tới các loại virus hoặc sinh vật lạ. Chúng khác với toàn bộ sinh vật hiện có và làm phá vỡ, mất cân bằng nghiêm trọng hệ sinh thái trên trái đất. Có ba hướng cơ bản để xuất hiện những loại mới này là:

- Những virus hoặc sinh vật có nguồn gốc nhân tạo đến từ các thí nghiệm về đột biến, lai ghép gen.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2854217023098-1636010639.jpg

Sinh vật đột biến gen nằm ngoài kiểm soát

- Có nguồn gốc ngoài vũ trụ do các cuộc thám hiểm vũ trụ mang về.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2508818158029-1636010531.jpg

Sinh vật ngoại lai xâm nhập trái đất qua các chuyến thăm dò vũ trụ

- Có nguồn gốc cổ đại thoát ra từ các tầng hóa thạch do hiệu ứng tan băng tại các cực của trái đất, hoặc các đỉnh núi cao.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2854217023096-1636010495.jpg

Băng tan làm thoát ra nhiều virus cổ đại chết chóc

Viễn phóng xa hơn một chút, trong khoảng 300-500 năm nữa thì tôi nghĩ sẽ có 1 thảm họa liên quan tới AI. Một con robot nào đó kiểu như skynet sẽ nổi loạn và tìm cách tấn công con người.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2854217023099-1636010749.jpg

Robot sẽ nổi loạn trong tươi lai

Trả lời

Trong vòng 100 năm nữa tôi nghĩ sẽ có thảm họa liên quan tới các loại virus hoặc sinh vật lạ. Chúng khác với toàn bộ sinh vật hiện có và làm phá vỡ, mất cân bằng nghiêm trọng hệ sinh thái trên trái đất. Có ba hướng cơ bản để xuất hiện những loại mới này là:

- Những virus hoặc sinh vật có nguồn gốc nhân tạo đến từ các thí nghiệm về đột biến, lai ghép gen.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2854217023098-1636010639.jpg

Sinh vật đột biến gen nằm ngoài kiểm soát

- Có nguồn gốc ngoài vũ trụ do các cuộc thám hiểm vũ trụ mang về.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2508818158029-1636010531.jpg

Sinh vật ngoại lai xâm nhập trái đất qua các chuyến thăm dò vũ trụ

- Có nguồn gốc cổ đại thoát ra từ các tầng hóa thạch do hiệu ứng tan băng tại các cực của trái đất, hoặc các đỉnh núi cao.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2854217023096-1636010495.jpg

Băng tan làm thoát ra nhiều virus cổ đại chết chóc

Viễn phóng xa hơn một chút, trong khoảng 300-500 năm nữa thì tôi nghĩ sẽ có 1 thảm họa liên quan tới AI. Một con robot nào đó kiểu như skynet sẽ nổi loạn và tìm cách tấn công con người.

https://cdn.noron.vn/2021/11/04/2854217023099-1636010749.jpg

Robot sẽ nổi loạn trong tươi lai

Câu hỏi chắc chỉ có bà Vanga về hỗ trợ ạ

:)) để tìm câu trả lời cho những câu hỏi dạng này thì nên bắt tay vào tìm thay vì ngồi hỏi. Những câu hỏi dạng này là những câu hỏi vẩn vơ trong đầu hỏi để hỏi tự suy nghĩ.