1. Tâm sự cuộc sống

Tại sao khi nghe một số lời nói xấu của một nhóm người về một ai đó mình thấy khá khó chịu, tuy không nói mình và những lời đó là đúng nhưng mình khá khó chịu?

Từ khóa: tâm sự cuộc sống

Chúng nó nhắc người kia như nào

Trả lời

Chúng nó nhắc người kia như nào

Nếu bạn không thích thì cũng đừng có hùa vào nha. Nếu mình là cậu thì trong những cuộc gossip đó, mình sẽ suy nghĩ đến cái cảnh chúng nó nói xấu mình, bàn tán về mình trong một cuộc nói chuyện như thế và thế là...mình còn không có hứng nói chuyện luôn á

Đơn giản là bạn không thích sự ồn ào, sân si thôi. Thú thật mình cũng hơi phản cảm với việc nghe người khác bị nói xấu. Dù không biết họ là ai nhưng nghe những điều sân si như vậy khiến mình cảm thấy nhiều năng lượng tiêu cực ảnh hưởng đến mình. Chính vì vậy mà nếu đến nơi nào có nhóm này nhóm kia đang tụ bàn nói xấu ai mình sẽ tự tránh đi chỗ khác, đảm bảo sự riêng tư cho họ và cả bản thân mình luôn