Văn hoá mời rượu và bắt tay trong các cuộc giao tiếp như thế nào, khi nào mình nên chủ động trước và cần chú ý điều gì khi thực hiện mời rượu và bắt tay?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

  3. Văn hóa

  4. Tâm sự cuộc sống

  5. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

,

văn hóa

,

tâm sự cuộc sống

,

kỹ năng mềm

Ngồi trong bàn có người lớn thì nên để họ mời trước, sau đến lượt mình. Nếu họ không mời thì mình đứng lên và xin phép những người lớn trong bàn, cho phép mình mời một ly. Khi mời thì nên mời 2 tay. Tay cầm ly, tay còn lại để hờ ở khuỷu tay cầm ly hoặc vòng trước ngực. Bắt tay với người lớn thì nên bắt hai tay (hai tay cùng nắm để bắt hoặc làm như uống rượu ở trên là cũng ok), kèm theo đó là cúi đầu, dạ thưa,...  
Trả lời
Ngồi trong bàn có người lớn thì nên để họ mời trước, sau đến lượt mình. Nếu họ không mời thì mình đứng lên và xin phép những người lớn trong bàn, cho phép mình mời một ly. Khi mời thì nên mời 2 tay. Tay cầm ly, tay còn lại để hờ ở khuỷu tay cầm ly hoặc vòng trước ngực. Bắt tay với người lớn thì nên bắt hai tay (hai tay cùng nắm để bắt hoặc làm như uống rượu ở trên là cũng ok), kèm theo đó là cúi đầu, dạ thưa,...  

Mình nghĩ là cần chú ý về thứ tự mời rượu. Trong 1 bàn rượu hoặc trong 1 buổi party thì nên sắp xếp theo vai vế. Ví dụ như ở công ty hoặc đối tác thì nên theo thứ tự là từ người có vị trí cao nhất cho đến thấp nhất. Còn ví dụ như trong gia đình, họ hàng thì nên mời từ lớn tuổi, vai vế cao nhất trong họ rồi mới đến những người bé hơn.

ÔI dào, lên bàn rượu chén chú chén anh thì kiêng nể làm gì. Cứ uống thoải mái và uống với những ai mà bạn thích nhé kakaa