Xét tuyển Đại học và vấn đề về chất lượng sinh viên đầu vào liệu có được đảm bảo?

Năm nay nhiều trường Đại học tăng số lượng lớn xét tuyển học bạ. Nếu chỉ xét học bạ trong 3 năm c3 và không xét đến điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT thì liệu chất lượng sinh viên có được đảm bảo đúng như yêu cầu của khoa/viện/ngành?

Từ khóa: xét tuyển, đại học, xét học bạ, Hướng nghiệp, Kỹ năng mềm, Giáo dục