Điều gì sẽ xảy ra nếu như con người có thể đạt sự bất tử?

  1. Khoa học

  2. Xã hội

Khoa học ngày nay vẫn đang tìm cách để một con người có thể trường thọ, sống mãi mãi. Nhưng điều đó xảy ra thật thì chuyện gì sẽ xảy ra với loài người và Trái Đất này?

Từ khóa: 

bất tử

,

khoa học

,

xã hội

Nếu con người bất tử thì nhiều khả năng xã hội loài người không phát triển như hiện giờ. Vì ngay từ thuở sơ khai, con người không có động lực sử dụng, chế tác công cụ, không cần giữ lửa để sưởi ấm, thậm chí không cần di chuyển để tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn... Loài người nhiều khả năng vẫn chưa tiến hóa thành người tối cổ vì bộ lông giúp giữ ấm không cần thay đổi, dân số loài người không tăng trưởng bao nhiêu do thói quen lười vận động, thậm chí họ cũng không có những hoạt động tập thể do không có nhu cầu duy trì nòi giống...
Trả lời
Nếu con người bất tử thì nhiều khả năng xã hội loài người không phát triển như hiện giờ. Vì ngay từ thuở sơ khai, con người không có động lực sử dụng, chế tác công cụ, không cần giữ lửa để sưởi ấm, thậm chí không cần di chuyển để tìm kiếm thức ăn và nơi trú ẩn... Loài người nhiều khả năng vẫn chưa tiến hóa thành người tối cổ vì bộ lông giúp giữ ấm không cần thay đổi, dân số loài người không tăng trưởng bao nhiêu do thói quen lười vận động, thậm chí họ cũng không có những hoạt động tập thể do không có nhu cầu duy trì nòi giống...

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra!

1 dân số chúng ta sẽ tăng không ngừng đến mức chúng ta sẽ giết hại lẫn nhau và tìm cách không sinh sản cá thể mới

2 chúng ta sẽ phân hóa thành 2 giống loài là giống loài bất tử và giống loài có giới hạn độ tuổi!