1. Kỹ năng mềm

Dựa trên lý thuyết khoa học nào mà chúng ta có thể tin vào MBTI?

Có thể thấy rằng lợi ích của MBTI là rất lớn trong cuộc sống chúng ta. Nhưng sau khi thực hiện bài test và tìm kiếm những đánh giá trên mạng Internet, bản thân em lại có những nghi vấn về độ chính xác của bài trắc nghiệm này. Anh chị có thể chia sẻ những góc nhìn và quan điểm của mình về vấn đề này giúp em được không ạ?

Từ khóa: tâm lý, mbti, kỹ năng mềm

Hi Tuyết, độ chính xác của các bài test tính cách/hướng nghiệp đúng là 1 chủ đề gây tranh cãi.

Có 1 trường phái giải thích rằng con người chúng ta vốn dĩ luôn luôn thay đổi. Một con người, trong những hoàn cảnh khác nhau, và sau khi trải qua những sự kiện khác nhau trong cuộc đời, thường cũng sẽ "uốn nắn" tính cách của mình để thích nghi với hoàn cảnh đó.

Khi chúng ta làm MBTI, kết quả của bài test chỉ cho ta biết đc tính cách của chúng ta tại thời điểm ta vừa hoàn thành bài test. Vì tính cách con người luôn thay đổi, nên mới có chuyện sau 1 tgian khi thực hiện lại bài test, kết quả chúng ta nhận đc cũng thay đổi theo.

1 trường phái khác đơn giản là phủ nhận tính chính xác của các bài test như MBTI, vì lý do mà e đã đề cập.

Cá nhân a cho rằng, việc thực hiện các bài test kiểu này có thể giúp chúng ta có thêm 1 vài insights về các xu hướng tính cách chính của bản thân, còn để thực sự thấu hiểu bản thân 1 cách sâu sắc và chính xác, chúng ta chỉ có thể dựa vào những trải nghiệm và khả năng tự nhận thức của mình vậy. :D

Trả lời

Hi Tuyết, độ chính xác của các bài test tính cách/hướng nghiệp đúng là 1 chủ đề gây tranh cãi.

Có 1 trường phái giải thích rằng con người chúng ta vốn dĩ luôn luôn thay đổi. Một con người, trong những hoàn cảnh khác nhau, và sau khi trải qua những sự kiện khác nhau trong cuộc đời, thường cũng sẽ "uốn nắn" tính cách của mình để thích nghi với hoàn cảnh đó.

Khi chúng ta làm MBTI, kết quả của bài test chỉ cho ta biết đc tính cách của chúng ta tại thời điểm ta vừa hoàn thành bài test. Vì tính cách con người luôn thay đổi, nên mới có chuyện sau 1 tgian khi thực hiện lại bài test, kết quả chúng ta nhận đc cũng thay đổi theo.

1 trường phái khác đơn giản là phủ nhận tính chính xác của các bài test như MBTI, vì lý do mà e đã đề cập.

Cá nhân a cho rằng, việc thực hiện các bài test kiểu này có thể giúp chúng ta có thêm 1 vài insights về các xu hướng tính cách chính của bản thân, còn để thực sự thấu hiểu bản thân 1 cách sâu sắc và chính xác, chúng ta chỉ có thể dựa vào những trải nghiệm và khả năng tự nhận thức của mình vậy. :D