Tối lên mạng che mặt khoe thân.

sự dâm dục với chính pháp kỵ nhau như nước và lửa, không thể cùng đồng hành.

Người thường thủ dâm, ưa thích dâm dục làm các thiện thần xa lánh vì họ không hộ trì cho những kẻ ô uế như vậy. Ngược lại, các ác quỷ như loài Tỳ xá dà, La sát, v.v… thường tìm đến y để hút tinh khí (xem Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh và Thủ Lăng Nghiêm Kinh). Do vậy kẻ thủ dâm, tà dâm không những tự làm cạn kiệt tinh khí của mình mà còn tự chiêu cảm nhiều tai ương đến.

Cách báo hiếu tối thắng nhất của người con là như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni báo hiếu, Đức Thế tôn đã giác ngộ cho song thân giải thoát khỏi luân hồi vĩnh viễn không còn đọa lạc. Ngài lên cung trời Đao Lợi 3 tháng thuyết pháp cho thân mẫu và ở bên giường bệnh của phụ vương suốt 7 ngày đêm thuyết pháp khiến người được lâm chung an lành vãng sinh về Cực Lạc Thế Giới của A Di Đà Phật. Hiếu đạo ấy ngài lại mở rộng đến tận hư không pháp giới “chúng sinh vô biên thề nguyện độ”, đó chính là cứu độ vô lượng cha mẹ và quyến thuộc trong vô lượng tiền kiếp của Ngài. Cách báo hiếu của Đức Thế Tôn là chí cực chí hiếu chẳng còn chi hơn được!

Lại có những hạng người lẳng lơ, ngày ăn mặc hở hang trơ trẽn, tối lên mạng che mặt khoe thân. Phô bày vẻ dâm ô đê tiện, làm nhơ bẩn đức hạnh của người. Họ đâu nghĩ đến việc những hình ảnh xấu xa đó trôi nổi trên mạng, một ngày kia người thân của họ thấy cũng khởi tâm tà với họ, vậy là cùng ruột thịt mà nổi lòng dâm loạn với nhau. Thú vật chẳng loạn thiên luân, bọn họ còn không bằng thú vật, đã thế còn làm nhiều người đọa lạc. Chư Phật, Bồ tát và Thánh hiền trong vô lượng kiếp xả thân cầu đạo, chí nguyện độ sinh, vậy mà những người kia lại làm chúng sinh nổi lên tà niệm, đoạn mất thiện căn, tội lỗi lớn như vậy? Biết đền trả đến đời nào?


Thủ dâm, tà dâm bị quả báo đồng tính luyến ái, ái nam ái nữ

Kinh Tạo tượng Phật công đức dạy tự dâm với chính thân thể mình bị quả báo thân phi nam phi nữ. Do kẻ thủ dâm ưa thích tự dâm dục với thân mình nên định luật tự nhiên tước đi của y tâm sinh lý của một người bình thường để y tự cảm nhận lấy hậu quả hành động của mình. Kẻ đồng tính và ái nam ái nữ không được hưởng hạnh phúc gia đình, khó có con cháu nối dõi. Quả báo này, đối với một số người không cần đợi kiếp sau, có những người khi sinh ra vốn có giới tính rõ ràng nhưng do lệch lạc trong suy nghĩ và hành vi mà trong đời hiện tại họ trở thành ái nam ái nữ hoặc đồng tính.

Từ khóa: tán gái, Tâm linh
Đồng ý là thủ dâm hay tà dâm là không tốt. Nhưng sắc dục là bản năng tự nhiên của con người, liệu quả báo như vậy có quá nặng?

Trả lời

Đồng ý là thủ dâm hay tà dâm là không tốt. Nhưng sắc dục là bản năng tự nhiên của con người, liệu quả báo như vậy có quá nặng?
Kinh phật đoạn nào nói về đồng tính vậy bạn
Lai Tú Trân.
?